ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ไตรมาส 4/65 รายได้จากการดำเนินงาน แบ่งตามธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท)

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

Shareholder Annual General Meeting #1/2023
15-day Silent period before the 1Q23 Results Announcement
SET Report : 1Q23 Financial Statements

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

ปี 2565

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 4 ปี 2565
Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2565
สรุปข้อมูลสำคัญ ไตรมาส 2 ปี 2564

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล
ir@theerawan.com
โทรศัพท์

66 (0)2 257 4588 Ext. 422

สมัครรับข่าวสารบริษัท

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางบริษัทฯ