ปลูกป่าใต้ทะเล

เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและรักษาความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลโดยการสร้างป่าปะการังเทียมและสร้างบ้านให้สัตว์น้ำเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และเพื่อสนองนโยบายของบริษัทในการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท กิจกรรม “ปลูกป่าใต้ทะเล” ถูกจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก โดยทุกๆ ปีได้รับการตอบรับจากกลุ่มประมงพื้น บ้านนาเกลือเป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อระบบสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และเป็นกิจกรรมอาสาของพนักงาน และกระชับความสัมพันธ์ช่วยให้พนักงานในเครือได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ และมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน นอกจากจะช่วยให้กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้ว พนักงานยังได้ รับรู้ถึงความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมแรง ซึ่งเป็นพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในแก่ชุมชนอีกทางด้วย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลด้วยการสร้างที่อยู่ให้สัตว์นํ้าอาศัย เป็นการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศทางท้องทะเลให้มีความยั่งยืน
 • สร้างความร่วมมือทั้งจาก พนักงาน พนักงานโรงแรมในเครือ เทศบาลเมืองพัทยา ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) และกลุ่มประมงพื้นบ้าน นาเกลือ

ผลการดำเนินงาน 2555- ปัจจุบัน

 • ระบบนิเวศทางทะเลอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น
 • สร้างรายได้และอาชีพเสริมให้แก่ชุมชนใกล้เคียง
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานทั้งจากสำนักใหญ่ และ โรงแรมในเครือ

หน่วยงานสนับสนุนร่วมกิจกรรม

 • ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)
 • เมืองพัทยา
 • กลุ่มประมงพื้นบ้าน นาเกลือ
 • โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา
 • โรงแรม เมอร์เคียว โอเชี่ยน รีสอร์ พัทยา
 • โรงแรมไอบิสพัทยา
 • บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)