ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และโรงแรมฮ็อป อินน์ ระยอง มอบตู้เปิดจินตนาการ
เปิดโรงแรม ฮ็อป อินน์ สาขาเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงแรมฮ็อป อินน์ สาขาที่ 20 ในประเทศไทย
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป มอบตู้เปิดจินตนาการ จังหวัดเชียงใหม่
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป มอบตู้เปิดจินตนาการ 5 โรงเรียนในจังหวัดสกลนคร
โรงแรมฮ็อป อินน์เปิดแล้ว ที่ จังหวัด. จันทบุรี
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป มอบตู้เปิดจินตนาการ จังหวัดพิษณุโลก
ERAWAN launches Budget Hotel "HOP INN" for Thailand and ASEAN
บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำพิธีปิดหลังคาอาคารโรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม และ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ สยาม
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป เซ็นสัญญากับสตาร์วูด ตั้งเป้าระยะยาวเพิ่มผลตอบแทนในสินทรัพย์