ดิ เอราวัณ กรุ๊ป มอบตู้เปิดจินตนาการ จังหวัดเชียงใหม่

31 กรกฏาคม 2559 ในโอกาสที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำพนักงาน ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ร่วมเปิดดำเนินการโรงแรมฮ็อป อินน์ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสาขาที่ 20 ในประเทศไทย โดยมีนางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนส่งมอบตู้เปิดจินตนาการจำนวน 5 ตู้ ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

  1. โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  2. โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกุล) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  3. โรงเรียนบ้านทับเดื่อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  4. โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  5. โรงเรียนบ้านปางขุม อำเภอเสมิง จังหวัดเชียงใหม่