ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และโรงแรมฮ็อป อินน์ ระยอง มอบตู้เปิดจินตนาการ

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และโรงแรมฮ็อป อินน์ ระยอง มอบตู้เปิดจินตนาการ เนื่องในโอกาสเปิดดำเนินการโรงแรมเป็นจังหวัดที่ 24 ในวันที่ 26 มีนาคม โดยมีคุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ส่งมอบให้โรงเรียน ดังนี้

  1. โรงเรียนวัดแกลงบน อำเภอเมืองระยอง
  2. โรงเรียนวัดปทุมาวาส อำเภอบ้านค่าย
  3. โรงเรียนวัดห้วงหิน อำเภอบ้านค่าย
  4. โรงเรียนวัดถนนกะเพรา อำเภอแกลง
  5. โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส อำเภอแกลง