เอกสารย้อนหลัง


วันที่ ประเภท รายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2565 Result SET Opportunity Day #4/2022 : 3Q22 & 9M22 Performance & Outlook
15 พฤศจิกายน 2565 Result Quarterly Meeting #4/2022 : 3Q22 & 9M22 Performance & Outlook
14 พฤศจิกายน 2565 Result SET Report : 3Q22 & 9M22 Financial Statements
29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2565 Result 15-day Silent period before the 3Q22 & 9M22 Results Announcement
16 สิงหาคม 2565 Result SET Opportunity Day #3/2022 : 2Q22 and 1H22 Performance & Outlook
15 สิงหาคม 2565 Result Quarterly Meeting #3/2022 : 2Q22 and 1H22 Performance & Outlook
11 สิงหาคม 2565 Result SET Report: 2Q22 and 1H22 Financial Statements
27 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2565 Result 15-day Silent period before the 2Q22 & 1H22 Results Announcement
18 พฤษภาคม 2565 Result SET Opportunity Day #2/2022 : 1Q22 Performance & Outlook
17 พฤษภาคม 2565 Result Quarterly Meeting #2/2022 : 1Q22 Performance & Outlook
13 พฤษภาคม 2565 Result SET Report : 1Q22 Financial Statements
29 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2565 Result 15-day Silent period before the 1Q22 Results Announcement
26 เมษายน 2565 AGM Shareholder Annual General Meeting #1/2022
20 เมษายน 2565 Roadshow KTBST Securities "Corporate Day"
16 มีนาคม 2565 Roadshow Krungsri Securities "Corporate Day"
24 กุมภาพันธ์ 2565 Result SET Opportunity Day #1/2022 : 2021 Performance & Outlook
23 กุมภาพันธ์ 2565 Result Quarterly Meeting #1/2022 : 2021 Performance & Outlook
23 กุมภาพันธ์ 2565 Result SET Report : 2021 Financial Statements
08 - 22 กุมภาพันธ์ 2565 Result 15-day Silent period before the FY2021 Results Announcement
14 มกราคม 2565 Roadshow Kiatnakin Phatra Securities Securities "Hospitality Day"