นายนวรัตน์ ธรรมสุวรรณ

นายนวรัตน์ ธรรมสุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน

ตำแหน่ง
  • รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน
วุฒิการศึกษา
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟ้า) กุลสิริ เทคโนโลยี