นายอภิชาญ มาไพศาลสิน

นายอภิชาญ มาไพศาลสิน

รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจโครงการฟิลิปปินส์

ตำแหน่ง
  • รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจโครงการฟิลิปปินส์
วุฒิการศึกษา
  • บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ดุเคนส์, พิตส์เบิร์ก เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 101/2008