นางสาววรมน อิงคตานุวัฒน์

นางสาววรมน อิงคตานุวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่ง
  • รองกรรมการผู้จัดการ
  • ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
วันที่ดำรงตำแหน่ง

1 พฤศจิกายน 2562

วุฒิการศึกษา
  • Master of Business Administration (M.B.A.), Monash University, Australia
  • Bachelor of Business Administration (B.B.A.), Chulalongkorn University
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting 8/2019